GisGruppen är specialiserade på kurser inom GIS-området och har i över 10 år arrangerat kurser och utbildningar tillsammans med olika samarbetspartners och uppdragsgivare.

GisGruppen har ett egenutvecklat utbildningsmaterial som är utformat för svenska förutsättningar och problemområden. Vi strävar alltid efter att anpassa kursmaterialet efter kursdeltagarnas förutsättningar och behov.

“Kunniga & intressanta. Flexibla att modifiera utbildningen
efter de frågor och önskemål som vi hade”kursdeltagare
“Jag har aldrig varit på en kurs tidigare där jag inte märkt skillnaden mellan lärarna vid övergångar. Ni är väldigt samspelta och förmedlar en gemensam bild.”kursdeltagare

Arctic Tiger