Bokning

För närvarande har GisGruppen inga inplanerade kurser. Om du är intresserad av att delta i en kurs hör av dig till info@gisgruppen.se så hör vi av oss när vi fått ihop tillräckligt många intresserade.

Avbokningsregler

GisGruppen tillämpar Utbildningsföretagens Förenings, numera SAUF, standardregler vid avbokning av kurser, som innebär:

  • Anmälan är bindande för deltagarens organisation så snart GisGruppen accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Avbokning ska alltid ske via e-post till info@gisgruppen.se.
  • Vid avbokning 4 – 2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta GisGruppen med 50% av kursavgiften.
  • Vid avbokning 2 – 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta GisGruppen med 100% av kursavgiften.
  • Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan i samma organisation. Meddela då detta via e-post till info@gisgruppen.se.
  • GisGruppen har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
  • GisGruppen fakturerar i normala fall kursavgiften före kursstart.