Tidigare kursuppdrag:

· SpaceScape 2015
· Södertörns högskola, datajournalistik – 2014
· The Loop & Svenska Ekoturismföreningen – 2014
· Uppsala läns landsting – 2014
· Post och telestyrelsen, PTS – 2014
· Mjölby kommun – 2014
· Kurssammarbete m Adtollo Academy – 2013-2014
· Adtollo AB – 2012
· Skanova – 2011
· Tekis AB – 2011
· Kurssamarbete med ULI 2010-2015, (Introduktion till GIS, Att arbeta med WebbGIS-tjänster, Att arbeta med Open Source och QGIS)
· Forsmark kärnkraftgrupp AB – 2010
· Vectura AB – 2010
· Askersunds kommun -2008
· Mälardalens högskola, 2 kurser i Geografiska informationssystem, 7,5hp/kurs – 2007-2008
· ”Introduktion till GIS”, i samarbete med NFI Competence, endagskurs ca 4 ggr per år – 2007-2008, därefter som internkurs på förfrågan.
· SLU (Sveriges LantbruksUniversitet), Grundkurs i GIS 5p, 2004,– 2005
· EkologiGruppen – 2005
· StrateGIS–etapp3, 300 st utbildade kommun- och länsstyrelseanställda i Uppsala och Västmanlands län 2003-2006
· SLU (Sveriges LantbruksUniversitet), GIS och CAD – 2000-2002