Användare

Här är kurser för dig som vill lära dig mer om hur man använder GIS. Kurser för både nybörjare och mer avancerade användare, både teoretiska och praktiska.

 • Connector.

  Introduktion till GIS - en grundkurs -1d

  Denna teoretiska grundkurs riktar sig till dig som vill få en orientering kring vad GIS (geografiska informationssystem) är och hur du kan nyttja det i ditt arbete. Mer info..

 • Connector.

  Att arbeta med Open Source GIS (QGIS) 1-2d

  Allt fler organisationer funderar på eller har tagit beslut om att använda öppen programvara (open source) för geografisk informationsbehandling. I den här kursen får du en praktisk introduktion i hur open source GIS kan användas för vanligt GIS-arbete som; att skapa och bearbeta data, analysera data, presentera data som karta och publicera på webben. Mer info..

 • Connector.

  Att arbeta med WebbGIS-tjänster 2d

  Geodata blir alltmer tillgängligt i samhället. Detta ställer höga krav på att organi-sationer och deras IT-system ska fungera väl tillsammans. Vi vill med denna kurs, Att arbeta med webb-GIS-tjänster, visa hur du och din organisation kan publicera och sprida geografiska data så att fler kan få nytta av dem. Mer info..

 • Connector.

  Introduktion till GIS och ArcGIS desktop 3d

  Tidigare kurs: Introduktion till ArcGIS 8/9. Framtagen inom ramen för Strategis etapp 3, 2003, men uppdaterad senast 2007. Fortfarande aktuell i mycket. även om vissa saker i gränssnittet blivit annorlunda sedan version 10.x Mer info..