Beslutsfattare

Här är Kurser för dig som arbetar som beslutsfattare/ beställare och behöver få en grundläggande förståelse för GIS/GIT .

 • Connector.

  Geografisk IT för beslutsfattare/beställare 0,5-1d

  Denna kurs ger dig som beslutsfattare en användbar introduktion till GIS (geografiska informationssystem). Kursen ger god kunskap och förståelse för vilka möjligheter som ett aktivt arbete med geografisk IT medför i en organisation och hur du maximerar nyttan av en GIS-investering. Mer info..

 • Connector.

  Introduktion till GIS - en grundkurs -1d

  Denna teoretiska grundkurs riktar sig till dig som vill få en orientering kring vad GIS (geografiska informationssystem) är och hur du kan nyttja det i ditt arbete. Mer info...

 • Connector.

  Att arbeta med WebbGIS-tjänster 2d

  Geodata blir alltmer tillgängligt i samhället. Detta ställer höga krav på att organi-sationer och deras IT-system ska fungera väl tillsammans. Vi vill med denna kurs, Att arbeta med webb-GIS-tjänster, visa hur du och din organisation kan publicera och sprida geografiska data så att fler kan få nytta av dem. Mer info...