Introduktion till Google Earth

En 1-dags introduktionskurs riktad till lärare och pedagoger.