Utvecklare

Här är kurser för dig som vill lära dig mer om hur man utvecklar inom webb och webbaserat GIS.

 • Connector.

  Introduktion till GIS - en grundkurs -1d

  Denna teoretiska grundkurs riktar sig till dig som vill få en orientering kring vad GIS (geografiska informationssystem) är och hur du kan nyttja det i ditt arbete. Mer info..

 • Connector.

  Introduktion till Javascript, HTML5 & CSS

  .. Mer info..

 • Connector.

  Introduktion till GeoLocationsAPI & Openlayers/Leaflet

  .. Mer info..

 • Connector.

  Att arbeta med WebbGIS-tjänster

  Geodata blir alltmer tillgängligt i samhället. Detta ställer höga krav på att organi-sationer och deras IT-system ska fungera väl tillsammans. Vi vill med denna kurs, Att arbeta med webb-GIS-tjänster, visa hur du och din organisation kan publicera och sprida geografiska data så att fler kan få nytta av dem. Mer info..