Föreläsningar och föredrag

 • Influenser, möjligheter & trender runt GIS-världen (30-60min)
  Utvecklingen inom geografisk IT fortsätter att gå väldigt snabbt – nya tekniker och idéer skapar nya möjligheter och utmaningar. Vilka huvudsakliga trender påverkar GIS- och SDI-området idag och hur kan dessa komma att påverka hur vi arbetar med GIS framöver? Vi sätter alla buzz-words på kartan!
 • WebbGIS-tjänster (3h / alt. 20 min)
  Allt fler organisationer tillgängliggör geodata på webben. Denna kurs kommer gå igenom de steg som krävs för att använda geodata över internet. Den ger dig överblick i grundkoncepten, standarder, möjligheter och trender inom webbGIS.
 • Grunderna i GIS (3h)
  Med GIS kan du sammanföra och analysera information av olika slag och presentera den på ett grafiskt lättillgängligt sätt. Denna grundkurs riktar sig till dig som vill få en orientering kring vad GIS (geografiska informationssystem) är och hur du kan nyttja GIS i ditt arbete.
 • Öppen källkod och öppna data inom GIS-världen (30 min)
  Presentation av det nya Nordiska Open Source Initiativet OSGeo Nordic. Samt en odyssé över vilka öppna GIS-data som finns tillgängliga i Sverige samt om hur myndigheter arbetar med dessa frågor och hur man kan inlemma det i sin egen lösning/organisation genom så kallade mashups.
 • Open Source GIS (60 min)
  Genomgång av definition och historia, avtalsmodeller, exempel på projekt och arbetsmetoder. FOSS4G och de mer framgångsrika Open source GIS-projekten. Exempelanekdot från Open Street Map och Haiti.
 • Att stå på egna ben – Do´s and don´t´s (30 min)
  GisGruppens utveckling från sidoverksamhet till eget företagande, en 8-årig serpentinväg med många utblickar. Vi delar med oss av de erfaren-heter och tankar vi samlat på oss under resans gång.

Vi kan även ta fram ett anpassat föredrag enligt dina önskemål. Hör gärna av dig till info@gisgruppen.se om du har några funderingar.

Tidigare föredrag/workshops:
· LCA-analys (Landscape Character Assessment) & Siktlinjeanalys för vindkraftverk – föreläsning och workshop för Landskapsarkitektstudenter, SLU 2015 (Mikael Schröder & Erik Lundborg)
· Kommunity-träff 2015, avslutningsworkshop (Mikael Schröder & Erik Lundborg)
· Open Source GIS Sweden 2015, medlemmar i programgruppen och sessionsledare (Erik Lundborg)
· GISS-seminariet om geodatatjänster 2015-04-24, Stockholm. föredrag “Introduktion till tjänstekonceptet” (Mikael Schröder)
· Kommunity-träff 2014, avslutningsworkshop (Mikael Schröder & Erik Lundborg)
· Open Source GIS Sweden 2014, medlemmar i programgruppen och sessionsledare (Mikael Schröder & Erik Lundborg)
· Datajournalistikworkshop – “introduktion till QGIS” på Södertörns högskola, 2014 (Mikael Schröder)
· Kommunity-träff 2013, avslutningsworkshop (Mikael Schröder & Erik Lundborg)
· Open Source GIS Sweden 2013, medlemmar i programgruppen och sessionsledare (Mikael Schröder & Erik Lundborg)
· Kartdagarna 2013, Starta eget sessionen – ”ATT STå På EGNA BEN ­ DO´S AND DON’T´S” (Mikael Schröder & Erik Lundborg)
· Kartdagarna 2013, Workshop ”OpenSource WebbGIS i Praktiken” (Erik Lundborg & Mikael Schröder)
· ULI, Geodatasamverkan för kommuner, 2013 –WORKSHOP: ”Om samverkan, åtkomst till och spridning av data” (Mikael Schröder & Erik Lundborg)
· Eskil – Öppet Open Source i Eskilstuna Kommun – dec 2012 (Erik Lundborg, Mikael Schröder, Andreas Fogelberg, Helena Ringmar)
· ULI, GeoInfo 2012, ”Influenser, möjligheter och trender inom Spatial-IT” (Mikael Schröder & Erik Lundborg)
· ULI, GeoInfo 2012, Workshop: ”Erfarenhetsutbyte kring SDI i praktiken” (Erik Lundborg & Mikael Schröder)
· GIS i Väst, NNH-workshop, 2012, “NNH, från höjdbrus till buller” (Erik lundborg och Henrik Naglisch)
· ULI, Arbeta smart i planering och byggande 2012, Stockholm, ULI, ”Planeringsportaler” (Mikael Schröder & Erik Lundborg)
· Internationella GIS-dagen 2011, Uppsala, ”Något lokalt, något jag gör, något spännande” (Mikael Schröder)
· GeoInfo 2011, Uppsala, ULI, Workshop: ”SDI i praktiken” (Erik Lundborg, Mikael Schröder, Olov Johansson & Anders Pikkuniemi)
· GeoInfo 2011, Uppsala, ULI, “Den Svenska vattenstandarden”, (Olov Johansson & Erik Lundborg)
· Forum för geodata tjänster, 2011, “Hur kan man använda produktspecifikationer i sin datahantering” (Erik Lundborg & Johan Esko)
· KlimatGIS 2011, ULI, Stockholm, ”Länsstyrelsernas regionala underlagsmaterial” (Mikael Schröder)
· Latvia exchange seminar 2011, Uppsala, “GIS Processes at the County administration” (Mikael Schröder)
· Latvia exchange seminar 2011, Uppsala, “Visibility analysis for windmill establishments” (Erik Lundborg)
· Hundra minuter GIS, 2010, GisIUppsalalän, Uppsala, ”Länsstyrelsernas nya GIS: plattform, tjänster och organisation” (Mikael Schröder)
· Seminarium om Vindkraft i med och motvind, 2009, “VindGIS – siktanalys” (Erik Lundborg & Mikael Schröder)
· Hydrologidagarna, 2008, “Svensk ytvattenstandard – Ett hjälpmedel i vattenförvaltnings och miljömålsarbetet”, (Erik Lundborg & Sten Sandström)
· Kommunförbundet stockholms län, VAS-rådet, 2007, “EU-direktiv och standardisering” (Erik Lundborg & Jennie Tjernell)
· Bryssel: 2007, Minutes of Joint RISE/MOTIIVE Harmonisation Advisory Committee & Project Board Meeting, “Practal boundary issues in the work with the Water framework directive in Sweden” (Erik Lundborg)
· SIS-seminarium, 2007, Standardisering för en helhetssyn i vattenarbetet, “Vattendirektivet och Vattenmyndigheternas informationsbehov” (Erik Lundborg)
· GISS, frukostseminarium, 2006, Gemensam åtkomst av miljödata i EU, “Hur kommer det praktiskt gå till när nationella data blir europeiska, En praktisk inblick i Svensk vattenförsörjning” (Erik Lundborg)
· Minikartdag, GIV, Enköping, 2006, ”OpenSource GIS” (Mikael Schröder & Erik Lundborg)
· Kartdagarna, 2004, Jönköping, ”StrateGIS” (Stefan Svanström, Erik Lundborg & Mikael Schröder)
· GIV, TråkGIS, 2003 , “Länsstyrelserns arbete med metadata” (Mikael Schröder)
· GIV, Samhällsplanering med stöd av GIS, 2002, “Länsstyrelsens GIS-datadistribution” (Mikael Schröder).
· GIV, Samhällsplanering med stöd av GIS, 2002, “RUM – regionalt underlagsmaterial”. (Helena Hiertner & Mikael Schröder)