Kurslärare

Erik Lundborg och Mikael Schröder, GISgruppen.
Erik och Mikael är uppskattade pedagoger och har mångårig erfarenhet i arbete med utbildningar inom GIS både på universitet och högskolenivå samt som konsulter. Båda har bakgrund som GIS-samordnare inom statliga myndigheter och medverkar i ett antal regionala, nationella och internationella projekt samt standardiseringsarbeten inom GIS-området.

Tom Blackmore, Arctic Tiger
Tom är en erfaren utvecklare med lång erfarenhet av att hålla utbildningar och kurser inom GIS och webb-utveckling både privat regi och och på högskolenivå. Tom har en bakgrund som Javascript- och kartutvecklare på Eniro.