Att arbeta med webb-GIS-tjänster

Antal dagar: 2 dagar
Pris: 11000 sek per person

Vi kan också hålla organisationsinterna kurser där innehållet kan anpassas efter din organisations behov.


Geodata blir alltmer tillgängligt i samhället. Detta ställer höga krav på att organi-sationer och deras IT-system ska fungera väl tillsammans. Vi vill med denna kurs, Att arbeta med webb-GIS-tjänster, visa hur du och din organisation kan publicera och sprida geografiska data så att fler kan få nytta av dem.

EU har de senaste åren arbetat aktivt med att skapa en ny teknisk infrastruktur kring tillgängliggörande av geografisk information i form av en serie EU-direktiv (som i huvudsak riktar sig till myndigheter). Utöver dessa EU-direktiv har den svenska regeringen sedan 2010 en nationell satsning på vad man kallar Öppna data. Denna satsning är riktad mot den privata sektorn, så att de ska kunna vidareförädla och ta fram tjänster baserade på samhällsinformation.
För att kunna möta dessa behov på tillgänglighet ställs höga krav på teknisk infrastruktur och interoperabilitet. Denna kurs kommer att guida dig genom de steg som krävs för att tillgängliggöra geodata över internet. Den ger dig en överblick i grundkoncepten, standarder, möjligheter och trender inom webb-GIS.
Exempel och övningar i kursen nyttjar open-source-produkter. Detta för att möjliggöra för dig att enkelt kunna fortsätta din inlärning på hemmaplan, utan krav på investeringar eller licenshantering.

Kursen riktar sig till:
Dig som behöver en praktisk introduktion till webb-GIS, webbtjänster och publicering av geodata på webben, oavsett som du är användare, GIS-samordnare/administratör eller beställare.

Förkunskapskrav:
För att kunna dra nytta av kursen behövs grundläggande förståelse för GIS-teori samt god datorvana. Vi kommer att arbeta i flera olika program och system som var och en bidrar med sin del till helheten.

Kursinnehåll:
Teori och praktik kommer att varvas under kursens gång men följande moment kommer att behandlas:

 • Genomgång av grundläggande begrepp och teori
  o Klient/server arkitektur
  o Skillnader och likheter mellan webbtjänster och webb-GIS-tjänster
  o Webb-GIS-tjänster (WMS, WFS), metadataservice, katalogtjänst, koordinattransformationstjänster, processtjänster m fl.
  o Standardisering/ harmonisering av geodata
  o Säkerhet
  o Pågående webb-GIS-trender
 • Praktiska övningar (sätta upp miljö och testa att publicera och konsumera) – riktiga exempel från idé till implementation
  o Titta på webb-GIS-tjänst (WMS)
  o Arbeta med webb-GIS-tjänst (WFS)
  o Ladda geodata i databas
  o Publicera geodata på webben som tjänster
  o Bearbeta/analysera geodata med webb-GIS-tjänst (WPS)
  o Söka data i katalogtjänst, skörda data från andra katalogtjänster (CSW)
  o Konsumera egenpublicerad webb-GIS-tjänst via desktopklient
  o Stildesign och webbkartografi (SLD)
  o Skapa en minikarta, en enklare webb-GIS-lösning för integration på hemsida
  o Prenumerera på förändringsinformation (GeoRSS)
  o Demo och test av befintliga webb-GIS-portaler.

Kursmaterial:
Kursmaterialet finns tillgängligt för nedladdning: här
En utskriven kopia av kursmaterialet kommer att delas ut under kursen.

Intresseanmälan


Vi har för närvarande inga inplanerade kurser. Men anmäl gärna ditt intresse så kan vi erbjuda en kurs när vi fått tillräckligt många intressenter.