Att arbeta med open source och QGIS

Antal dagar: 1 dag
Pris: 5500 sek per person

Vi kan också hålla organisationsinterna kurser där innehållet kan anpassas efter din organisations behov.


Allt fler organisationer funderar på eller har tagit beslut om att använda öppen programvara (open source) för geografisk informationsbehandling. I den här kursen får du en praktisk introduktion i hur open source GIS kan användas för vanligt GIS-arbete som; att skapa och bearbeta data, analysera data, presentera data som karta och publicera på webben.

Kursen riktar sig till:
de som vill få en praktisk introduktion till open source GIS. Kursen kan även fungera som en praktiskt orienterad fortsättningskurs till kursen: Introduktion till GIS – en grundkurs.

Förkunskapskrav:
Det är en introduktionskurs, men för att kunna få full nytta av kursen behövs grundläggande förståelse för GIS-teori.

Kursinnehåll:
Denna kurs kommer i huvudsak att vara praktiskt orienterad men viss teori kommer att vävas in under kursens gång. Följande moment kommer att behandlas.

 • Introduktion till open source och FOSS4G
 • Introduktion till QGIS (Desktop-GIS)
  o QGIS och lagerhantering
  o Enkel sökövning: hitta XX attributdata
  o Lägg till data: fil-data, databaser och webbGIS-tjänster
 • Skapa och bearbeta data
  o Rektifiering av bild
  o Skapa data, vektordata och attribut
  o Geobearbetning
  o Import av GPS-data
  o Enkel editering
 • Analys
  o Enkel spatial sökning
  o “Buffer” och “overlay”
  o Rasteranalys
 • Presentation
  o Enkel presentation, till utskrift/pdf
 • Publicera GIS-data på webben
  o Skapa GIS-tjänster på webben (wms/wfs i Geoserver)
  o Styra utseende (SLD)
  o En enkel webbapplikation för att visa data på en webbplats (Openlayers/GeoExt)
  o Titta på tjänsterna i QGIS eller Google Earth

Kursmaterial:
Kursmaterialet finns tillgängligt för nedladdning: här
En utskriven kopia av kursmaterialet kommer att delas ut under kursen.

Intresseanmälan


Vi har för närvarande inga inplanerade kurser. Men anmäl gärna ditt intresse så kan vi erbjuda en kurs när vi fått tillräckligt många intressenter.