Tidigare kurs: Introduktion till GIS och ArcGIS Desktop

Antal dagar:
-alt 1:  Kurs á 3 (2+1) dagar /
-alt 2: Distansundervisning med 8 lärarledda lektionstimmar
Pris: 15 000 / 10 000 sek per person

Vi kan också hålla organisationsinterna kurser där innehållet kan anpassas efter din organisations behov.


Kursen riktar sig till:
De som vill få en praktisk introduktion till ArcGIS Desktop.

Förkunskapskrav:
Det är en introduktionskurs, men för att kunna få full nytta av kursen behövs grundläggande förståelse för GIS-teori.För att kunna dra full nytta av kursen behövs grundläggande förståelse av filhantering och allmän vana att hantera datorer och dataprogram i windowsmiljö.

Kursinnehåll:
Det är en tredagarskurs (2+1) med teorigenomgångar varvat med praktiska övningar. Sista dagen kan eleverna ta med sig egna problem och data och få handledning och hjälp med att komma vidare i sina egna frågeställningar

Denna kurs är praktiskt orienterad men nödvändig teori kommer att vävas in under kursens gång (ca 4-6h). Följande moment kommer att behandlas.

 • Introduktion till ArcMap
  o Hitta ditt i kartan:
  • Zooma
  • Pannorera
  • Mäta avstånd
  • Ändra lagerordning
  • Introduktion till
 • ArcCatalog
  o Ta fram en logisk datastruktur på ditt data:
  • Ansluta till datakataloger
  • Olika sätt att granska och visa data
  • Att arbeta med filer (kopera, flytta och skapa)
  • Hur man kan hantera Metadata i ArcCatalog
 • Introduktion till Lagerhantering i ArcMap
  o Lära känna egenskaper för lager och dataramar
  • Generella inställningar för lager
  • Datakälla
  • Urval
  • Symbologi
  • Utseende
  • Fält
  • Etiketter och text
  • Stilar
  • Relationer
 • Att arbeta med text i kart-presentationer
  o Lära dig hantera de verktyg som finns för textsättning i ArcMap
  • Skapa text, rita symboler och skapa etiketter
  • Konvertera etiketter till text
  • Dölja en textgrupp
  • Avancerad textsättning
  • Lägga till symboler i en textgrupp
 • Presentera data
  o Visualisera valresultat med kartor och statistik
  • Olika typer av kartor (koropletkarta/statistiska kartor med staplar eller pajdiagram)
  • Klassindelning samt antal klasser för koropletkartor
  • Skapa sammansatta etiketter med hjälp av uttryck
  • Presentera resultatet i en layout
  • Spara ner layouten som en mall
  • Exportera bilder till en bildfil/PDF
 • Arbeta med Tabeller
  o Databearbetning och spatial analys
  • Importera enklare databas
  • Skapa punktobjekt utifrån tabelers X- och Y-koordinater
  • Göra urval från tabelldata
  • Skapa buffertzoner runt objekt
  • Geokoda tabelluppgifter
  • Koppla externa tabeller utifrån olika nycklar
  • Skapa nya data utifrån urval
  • Exempel på urvalsfrågor och urvalskriterier
  • Göra urval baserad på geografiska kriterier
  • Kartöverlägg
  • Uppdatera kolumner med värden från andra kartdata
  • Beräkna proportionerliga summor utifrån kartöverlägg
 • Editera och Redigera i ArcMap
  o Bearbeta och redigera geometriska data
  • Skapa polygon
  • Snappning
  • Dela polygon
  • Skapa linje med spårafunktionalitet
  • Attribut för skapade objekt
 • Editera och Redigera 2
  o Fördjupad kännedom om editering/redigering
  • Delad geometri
  • Skapa yta med stödlinjer
  • skapa linjeobjekt
  • Trimma linjer
 • Rektifiera och skapa data
  o Georeferering och skapande av data:
  • Georefererar en rasterbild
  • Rektifierar en rasterbild
  • Digitaliserar ett dataskikt
  • Skapar attribut till dataskikt
 • Förberedelse för GPS-inmatning i fält
  o Grunderna i ArcPad och geodatabaser
  • Skapa geodatabas och skapa tema
  • Bestämma fält och fältegenskaper
  • Använda personlig geodatabas i ArcMap och ArcPad

Kursmaterial:
Kursmaterialet finns tillgängligt för nedladdning: här
En utskriven kopia av kursmaterialet kommer att delas ut under kursen.

Intresseanmälan


Vi har för närvarande inga inplanerade kurser. Men anmäl gärna ditt intresse så kan vi erbjuda en kurs när vi fått tillräckligt många intressenter.