Introduktion till GIS – en grundkurs

Antal dagar: 1 dag
Pris: 5500 sek per person

Vi kan också hålla organisationsinterna kurser där innehållet kan anpassas efter din organisations behov.


Denna grundkurs riktar sig till dig som vill få en orientering kring vad GIS (geografiska informationssystem) är och hur du kan nyttja det i ditt arbete.

Denna teoretiska endagskurs kan med fördel kombineras med den praktiskt orienterade kursen Att arbeta med open source och QGIS, som hålls dagen efter.
Merparten av all information som ett företag, en kommun eller myndighet hanterar har någon form av geografisk koppling. GIS – geografiska informations¬system – är ett sätt att hantera denna geografiska information och aktivt länka samman den med tillhörande information som exempelvis: befolkningsstatistik, hastighetsgränser, foton, entreprenörsavtal, kund- och orderregister etc. GIS ger dig möjlighet att koppla samman digitala eller analoga register med kartor. Den stora styrkan med GIS är just att sammanföra information av olika slag och presentera den på ett grafiskt lättillgängligt sätt. GIS kan också användas för analyser, till exempel av tillgänglighet, scenarier kring sjukdomsspridning eller översvämning. Men hur tänker man i GIS och vilka ytterligare möjligheter ger den geografiska dimensionen till dina data? Detta är vad kursen kommer att fokusera på.
Under kursen visas praktiska exempel på hur man kan använda GIS och deltagarnas egna erfarenheter och frågor ges stort utrymme. Detta är en teoretisk introduktion så datorer kommer inte att användas! Vill du själv öva och arbeta praktiskt med GIS rekommenderar vi att du kompletterar denna kurs med tilläggskursen Att arbeta med open source GIS.

Kursen riktar sig till:
dig som, oavsett bransch, behöver en översiktlig teoretisk introduktion i ämnet och en grundläggande förståelse för hur GIS kan nyttjas i en organisation. Detta gäller exempelvis beslutsfattare, projektledare, handläggare, projektörer, IT-samordnare, fältinventerare, arkitekter och förvaltare. Denna kurs riktar sig även till dig som är beställare av GIS-underlag eller GIS-tjänster.

Förkunskapskrav:
Det är en introduktionskurs, inga särskilda förkunskaper krävs men vana att hantera datorer underlättar förståelsen.

Kursinnehåll:
Denna kurs kommer i huvudsak att vara teoretiskt orienterad men många praktiska exempel kommer att vävas in under kursens gång. Följande moment kommer att behandlas.

 • Vad är GIS?
 • Demonstration
 • Grunderna i GIS
  o Raster-GIS
  o Vektor-GIS
  o Referens- & höjdsystem
 • Information
  o Kartografi
  o Data
 • System
  o Program
  o Datalagring & format
  o Metadata (“data om data”)
  o Tjänster
  o GPS
  o WebbGIS
  o Appar i mobilen
 • Införa GIS
 • Trender & exempel
 • Diskussion

Kursmaterial:
Kursmaterialet finns tillgängligt för nedladdning: här
En utskriven kopia av kursmaterialet kommer att delas ut under kursen.

Intresseanmälan


Vi har för närvarande inga inplanerade kurser. Men anmäl gärna ditt intresse så kan vi erbjuda en kurs när vi fått tillräckligt många intressenter.